Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina”

Kontakt: Ewa Wołek – 697 705 236
email: kgw@kalno.pl