Rada Sołecka


Radny Rady Miejskiej w Żarowie
Mieczysław Myrta

Sołtys
Andrzej Rachwał

Rada Sołecka:
Edyta Malesza (Przewodnicząca)
Marcel Domagała,
Aniela Słowik,
Józef Bykowski,
Marzena Korotkiewicz,
Edyta Malesza,
Maciej Zięba,
Zofia Kusio,
Remigiusz Kowalski

.